Jaarlijks wordt een ledenvergadering georganiseerd, waarvoor alle contribuanten worden uitgenodigd. Aan de orde komen onder meer de (her)verkiezing van bestuursleden en het verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. De vergadering vindt normaal gesproken plaats op de tweede maandag in november in het clubgebouw. Vooraf verschijnt een uitnodiging met datum en tijd in de plaatselijke pers,

 

 

 

VERSPREIDING LIDMAATSCHAPSKAARTEN

In de loop van oktober/november komt een bestuurslid bij u langs om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen te overhandigen. Wij verzoeken u bij die gelegenheid de kosten direct contant te voldoen. Zo mogelijk met gepast geld.