JAARVERGADERING

Jaarlijks wordt een ledenvergadering georganiseerd, waarbij alle leden van 16 jaar en ouder welkom zijn. Aan de orde komen onder meer de (her)verkiezing van bestuursleden en het verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. De vergadering vindt normaal gesproken plaats op de tweede of derde maandag in november in het clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

 

 

 

 

VERSPREIDING LIDMAATSCHAPSKAARTEN

In de loop van oktober/november komt een bestuurslid bij u langs om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen te overhandigen. Wij verzoeken u bij die gelegenheid de kosten direct contant te voldoen. Zo mogelijk met gepast geld.