Commissies  

Binnen het bestuur zijn diverse commissies gevormd die zich bezighouden met baan en ijskwaliteit, contracten, kantinebeheer, schoonmaak, schaatsen slijpen, technische zaken, terreinbeheer, veiligheid en EHBO en kascontrole. De namen van de commissieleden zijn binnen het bestuur bekend en voor leden opvraagbaar bij de secretaris.