historie

Bij de historische vereniging Crempene is een boekje verkrijgbaar waarin de 140-jarige geschiedenis van ijsclub Thialf uitvoerig wordt beschreven. Kosten 5 euro.

Kijk op www.historischeverenigingcrempene.nl.

 

Op 1 maart 1881 werd IJsclub Thialf door enkele notabelen van Krimpen aan de Lek opgericht. Daarmee is onze ijsclub een van de oudste verenigingen in de regio. De allereerste ijsbaan was gelegen op de Kil bij de Zaag, later werd verhuisd naar de tocht langs de Breekade.  Aan het einde van de vijftiger jaren kwam een periode, waarop geen actieve bestuurders meer konden worden gevonden en de vereniging een slapend bestaan restte. Dit tot grote ergernis van vele schaatsliefhebbers.

Dankzij het initiatief van T. van Meerkerk gelukte het uiteindelijk de toenmalige gemeente Krimpen aan de Lek ervan te overtuigen dat een natuurijsbaan in het dorp gewenst was, waarna met de aanleg hiervan kon worden begonnen. In 1968 kon het terrein samen met korfbalvereniging Sportief in gebruik worden genomen en wel op de huidige plaats waar de ijsbaan nog steeds is gevestigd. Een houten directiekeet, overgenomen van de postduivenvereniging “De Postduif”, was het eerste onderkomen van de beide verenigingen. Enkele jaren later werd deze keet vervangen door een stenen clubgebouw gesitueerd aan het Wilgenpad. 

Nadat de korfbalvereniging ter ziele ging en IJsclub Thialf alleen voor het beheer en onderhoud van het complex stond, brak een financieel moeilijke periode aan. Mede dankzij een door leden opgezette maandelijkse papierinzameling, waaraan de inwoners van ons dorp van harte meewerkten, kon de vereniging overleven.

Als gevolg van gemeentelijke beslissingen werd in 2009 in de zuidwest hoek van het ijsbaancomplex een nieuw clubgebouw gebouwd aan de Hoop 31, omdat het oude clubhuis plaats moet maken voor een riooleindgemaal. 

Ons ijsbaancomplex is goed beschut gelegen binnen de kern van het dorp en daardoor aantrekkelijk voor jong en oud om er prettig te schaatsen en te verblijven. De vereniging telt ruim 1.000 leden.