Lidmaatschap en entreeprijzen

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Voor het lidmaatschap en entreeprijzen maken we onderscheid tussen junior- en seniorleden. Jeugdige personen, die op 1 september 16 jaar of ouder zijn, behoren tot de senioren. Leden van de vereniging hebben onbeperkt toegang tot de ijsbaan, indien deze geopend is. Indien met lid wil worden betaalt men inschrijvingskosten en lidmaatschapsgeld:

Categorie leden IJsclub Thialf

Eenmalige

inschrijfkosten

Kosten lidmaatschap

per jaar

Seniorlid /gezinshoofd, echtgenote, partner of verzorger € 5,-- € 5,--
Individueel juniorlidmaatschap € 3,50 € 3,50
Junior, gekoppeld aan een seniorlidmaatschap € 2,50 € 2,50

Ook personen, die geen lid zijn van IJsclub Thialf, kunnen uiteraard gebruik maken van de ijsbaan, mits zij beschikken over een geldig entreekaartje. Per dagdeel (ochtend, middag of avond, zie onder openingstijden)  gelden de volgende entreeprijzen:

Categorie niet-leden  Prijs
Senior per dagdeel € 2,00
10 rittenkaart voor Senioren € 17,50
Junior per dagdeel € 1,50
10 rittenkaart voor junioren € 12,50

Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang.

 Betreft: Privacy Wetgeving 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, met als belangrijkste doel persoonsgegevens (nog) beter te beschermen. Ook IJsclub Thialf dient zich te houden aan deze AVG-regels en daarom heeft het dagelijks bestuur in haar vergadering d.d. 25 juni 2018 het volgende vastgesteld:

Van onze leden worden uitsluitend de volgende gegevens in onze ledenadministratie opgenomen:

Naam (voorletters en achternaam), adres, woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer en e-mail adres (niet verplicht)

 De gegevens worden na schriftelijke aanmelding door het lid opgeslagen en bewaard in het digitale ledenbestand, dat wordt beheerd door de daartoe binnen het bestuur aangewezen ledenadministrateur. Andere bestuursleden hebben geen toegang tot dit bestand.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het vaststellen van de jaarlijks te betalen contributie en het opmaken van de kwitantie. 

De gegevens worden niet en te nimmer verstrekt aan derden.

De gegevens van leden die hun lidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd worden terstond en definitief uit het bestand verwijderd.