Reglement

  • De vereniging oefent toezicht uit op de ijsbaan, toezichthouders zijn herkenbaar aan een blauwgekleurde jas met daarop het logo van IJsclub Thialf. De aanwijzingen van een toezichthouder dienen te worden opgevolgd;
  • De ijsbaan wordt pas opengesteld, indien de ijsmeesters van IJsclub Thialf de ijssterkte en ijskwaliteit voldoende achten;
  • De ijsbaan is alleen toegankelijk voor leden én personen, die over een geldig entreekaartje beschikken. Op verzoek van een toezichthouder dient de lidmaatschapskaart of het toegangskaartje te worden getoond;
  • De afgezette binnenbaan is bestemd voor de kleintjes (met sleetjes) en hun begeleiders alsmede beginnende jeugdige schaatsers;
  • De buitenbaan is bestemd voor schaatsende personen, waarbij de schaatsrichting linksom (tegen de klok in) is.  De buitenbaan wordt niet betreden met schoeisel.
  • Glazen flesjes of andere breekbare materialen mogen niet op de ijsbaan worden meegebracht;
  • IJshockey is in verband met de veiligheid van andere schaatsers niet toegestaan;
  • Na een waarschuwing kan bij herhaald wangedrag de toegang tot de ijsbaan of het ijsbaancomplex worden ontzegd;